Projekt graficzny

Zgodność z główną linią produktową
Wstępny szkic projektu
Kolorystyka dostosowana do technik powielania
Adaptacje językowe
Przygotowanie DTP