Produkcja

Analiza założeń technicznych
Wdrożenie do produkcji
Monitorowany zakup surowców
Nadzorowane procesy produkcyjne
Bieżąca kontrola wydajności
Łączenie różnych surowców