Kontrola jakości

Monitorowanie dostaw surowców
Wytypowanie procesów newralgicznych
Wyrywkowy system kontroli  AQL 1
Standardy ISO 9001
Identyfikacja personalna kontrolerów
Wnioski pokontrolne