Brief

Pozycjonowanie marki
Określenie celów
Profil grupy docelowej
Pozycja konkurencji
Wskazówki i sugestie
Określenie technik