Architektura formy

Rysunki techniczne
Wizualizacja 3D
Makiety kontrolne
Dokumentacja techniczna
Testy transportowe
Makiety finalne z grafiką